Centurion Consult

Actieve ondersteuning van uw organisatie op het vlak van:
Ondernemingsvisie & Strategie
Organisatiestructuren
Aanscherpen van uw commerciële slagkracht
Versterken van uw veiligheidscultuur

Door middel van:
Consultancy
Inspirerende presentaties
Opleiding & Training
Coaching
Instrumentele hulpmiddelen.

Willy Wastyn – Oprichter & Stuwende kracht

Willy Wastyn (°1951) is ingenieur van opleiding. Na een reeks aanvullende managementopleidingen startte hij in 1981 een loopbaan als zelfstandig bedrijfsadviseur met als voornaamste focusgebieden: Ondernemingsstrategie – Organisatiedynamiek – Veranderingsmanagement.
Gaandeweg raakte hij steeds meer in de ban van de arbeidsveiligheid.
De problematiek van veiligheidscultuur, veiligheidsattitude en veiligheidsgedrag werd al gauw zijn nieuwe biotoop.
Willy Wastyn is inmiddels gekend, zowel in binnen- als buitenland, omwille van:
Innovatieve en conceptuele ontwikkelingen
Omzetten van theorie naar ‘ready to use’-instrumenten
Inspirerende presentator
Schrijver

Zijn grenzenverleggende ideeën leverden hem alvast in België de Prebes-Award 2010 op voor het beste eindwerk Preventieadviseur Niveau 1.

Gepubliceerde werken door Willy Wastyn

Intern Ondernemerschap [1991]
Veiligheidscultuur: een strategisch instrument [2008] – Prebes Award
Veiligheidscultuur: denken, dromen, durven en doen [2010]
Veiligheid met een knipoog [2010]
Modellen voor een Duurzame Veiligheidscultuur [2011]
Veiligheidsgedrag anders bekeken [2012]
De leidende leider [2013]
Duurzame Veiligheidscultuur: het spel en de knikkers [2016]

Ons aanbod

Een greep uit ons arsenaal aan diensten en producten


For every problem we have the right solution

Consultancy
Analyses (Omgevingsanalyse, Concurrentie analyse, Commerciële Slagkracht …)
Consultancy op het vlak van:
Identificatie van uw bedrijfsvisie & -strategie,
Aligneren van Strategie, Structuur & Cultuur
Inspirerende Presentaties
Opleiding & Training
Coaching
‘Ready to Use’-toolkits

Inspirerende presentaties
Onderwerpen zoals:
Uw veiligheidscultuur beter begrijpen
Veiligheidscultuur: voorbij ‘the point of no return’…
Veiligheidsgedrag: een ongeleid projectiel ?
Gedragsverandering: kwestie van hogere wiskunde?
Nul ongevallen: een kwestie van politieke correctheid?
Niet iedereen is een leider
Bent u een leidende of een lijdende leider?
Het gevecht tussen uw vier interne persoonlijkheden
Veiligheidseigenaarschap: hoe ontwikkelen?

Opleiding en Training
Opleidingsonderwerpen zoals:
LMRA: Last Minute Risk Analyses
Identificatie van arbeidsrisico’s
Opzetten van veiligheidsrondgangen
Omgaan met regelovertreding
Bouwen aan een duurzame veiligheidscultuur
Duurzaam veiligheidsgedrag: de belangrijkste ‘Game Changers’
Veiligheidsleiderschap
Bouwen aan Veiligheidseigenaarschap
PDS: Personal Development Seminar

Coaching
De belangrijkste bedoeling van coaching is het omzetten van aangereikte inzichten in dagelijks toepasbare vaardigheden. Een greep uit ons arsenaal:
Team- en/of Individuele Coaching van het management
Coaching leidinggevenden

Thema’s zoals:
Operational Excellence
Veiligheidsleidershap
Persoonlijke Effectiviteit
Persoonlijke Ontwikkeling

‘Ready to use’-toolkits
Handige en gebruiksvriendelijke instrumenten om direct zelf aan de slag te kunnen gaan in uw bedrijf

Game Changers


Game Changer 1: Kijk op een andere manier naar veiligheid
Game Changer 2: Gedrag is als een ongeleid projectiel
Game Changer 3: Gedragsverandering vereist een Copernicaanse aanpak
Game Changer 4: Niet elke leidinggevende is een leider
Game Changer 5: de context is bepalend


Concepten en modellen


Wetenschappelijk onderbouwde inzichten getoetst aan praktijk ontleende cases
Innovatief, grenzenverleggend en steeds accuraat

 • uitdaging6_spelregel2_01
 • schermafbeelding-2016-10-21-om-15-33-54
 • schermafbeelding-2016-10-21-om-15-31-00
 • schermafbeelding-2016-10-21-om-15-31-20
 • lewin
 • blog_abc-model_en_pipeline_management
 • uitdaging1_spelregel1_01
 • 72a539c3a8a920137fdb5f28bba5b822
 • schermafbeelding-2016-10-21-om-17-37-20

Quotes & Bloopers

Handige zinspelingen met een flinke dosis waarheid


Safety and SafetyCulture in every organization

Quotes

 

Communicatie betekent toevallig iets meer dan woorden uitbraken en geluiden opvangen die de eigen woordenkramerij alleen maar verstoren

Nobody can find the problem, but everybody knows whose fault it is

Weten en doen zijn twee verschillende planeten in het heelal van de arbeidsveiligheid

If you think Safety Culture is expensive, try a couple of accidents..!

Mensen motiveren om zo een gewenst gedrag te stimuleren, getuigt van een opvatting als waren ze objecten die net als een biljartbal in beweging kunnen worden gebracht. Mits je maar de juiste stoottechniek hanteert

Voor intellectuele vaardigheden is het leslokaal een gepaste omgeving. Voor gedragsverandering is het leven van alledag de ware arena voor de leerprocessen

Een vergissing wordt geen fout, tenzij je weigert haar te corrigeren

Je kunt de intelligentie van een vis niet afmeten aan zijn capaciteit om in bomen te klimmen!

Het succes van een opleiding valt niet af te meten aan de cijfers op de evaluatieformulieren

Wie met beide benen op de grond blijft staan komt geen stap verder

Bloopers

Weten en doen zijn twee verschillende planeten in het heelal van de arbeidsveiligheid

Leiderschap betekent in essentie gedrag van medewerkers beïnvloeden

Niet macht maar gezag schept volgelingen

Wie zwijgt stemt toe; vooral bij onveilig gedrag…

Een ondoordachte visie is mogelijk nog erger dan helemaal geen visie

De meeste bedrijven worden geleid volgens wat de directie wil. En dat is dikwijls in tegenspraak met wat de organisatie nodig heeft

De integriteit van uw veiligheidssysteem is gebaseerd op de foute vooronderstelling dat regels nageleefd zullen worden

Eenmaal de storm van een ongeval geluwd, verdwijnen de procedures onder een dikke laag stof. Even snel als ze ooit werden geschreven

Het zijn de omstandigheden die onveilig gedrag mogelijk hebben gemaakt, die met de vinger moeten worden gewezen

Hopelijk komen sommige leidinggevenden er ooit wel achter dat ze zelf de grootste belemmering vormen om de inspiratie van hun medewerkers aan de oppervlakte te laten komen

On Tour

Workshops – Presentaties – Opleidingen – Masterclasses – …


Zowel in binnen- als buitenland

 • Vandemoortele - Belgium

  Vandemoortele – Belgium

 • The Safety Summit - Antwerpen - Belgium

  The Safety Summit – Antwerpen – Belgium

 • Workshop Veiligheidsgedrag - Van Wellen

  Van Wellen – Belgium

 • _mg_0645
 • cdnmrtkwwaahahm
 • wwastyn_x1_9185
 • willy-wastyn
 • images-4
 • afbeelding1
 • schermafbeelding-2016-04-21-om-11-30-12The Safety Summit – Antwerpen – Belgium
 • cdnmrtkwwaahahm
 • img_6346 Kick-Off Safety Project Vandemoortele – Belgium
 • willywastyn_3781-2
 • img_6348 Kick-Off Safety Project Vandemoortele – Belgium
 • _dsc6090
 • Kick-Off Safety Project Vandemoortele – Belgium
 • _mg_8088

Op 6 september 2016 organiseerde de firma Vandemoortele in het Gentse Holiday Inn hotel de aftrap van een veiligheidscampagne voor al haar vestigingen. Een bomvolle zaal mocht gedurende een uur smullen van een tegelijkertijd boeiende en geanimeerde presentatie, verzorgd door Willy Wastyn/Centurion Consult.
Onderwerp van de presentatie: ‘A Sustainable Safety Culture? Change the Game!’.
Het feit dat Willy kort daarvoor een schouderoperatie had ondergaan en ‘gehandicapt’ op het podium stond, kon de pret niet bederven. De aanwezigen genoten volop van de ludieke herkenbaarheid van vijf ‘game changers’ die door de keynotespreker werden geserveerd.


Aan het opleidingsinstituut Cresept in Drogenbos ontvangen een nieuwe lichting afgestudeerden Preventieadviseurs niv.2 op 09 december eerstkomend hun diploma.
Onder hen Johanna Goossens. Johanna, van vorming psychologe, maakte haar eindwerk over de invloed van de stijl van leidinggeven op de stressbeleving van en het ontwikkelen van een burnout bij medewerkers. Ze ontwikkelde daarbij een vragenlijst voor leidinggevenden en medewerkers, inclusief een aantal analyse-instrumenten om de fit/non-fit in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen.
Johanna Goossens, die met glans slaagde, werd als promotor begeleid door W.J. Wastyn/Centurion Consult.

“Ik dank mijn promotor Willy Wastyn. Voor zijn inspirerende opleiding bij Cresept over denk- en gedragsvoorkeuren en de werking van het menselijk brein bij het aanleren van nieuw gedrag. Daarnaast was hij telkens een bron van inspiratie met zijn ideeën en ook heel snel met zijn feedback; wat niet mijn ervaring was met eerdere promotoren…”.


“Willy Wastyn zette super inspirerende sessie neer voor 160 man op het NVVK 2013 te Nederland”

Dit werd gepost op Twitter naar aanleiding van de presentatie die Willy Wastyn gaf op het NVVK.


Contact


Leopoldlaan 17 (bus 12)
B-9900 Eeklo
+32 (0)475.64.84.16
willy@centurionconsult.be
BTW: BE 0417.708.922