Centurion Consult

 

Actieve ondersteuning van je organisatie bij het versterken van je veiligheidscultuur

Door middel van:
Consultancy
Inspirerende presentaties
Opleiding & Training
Coaching
Instrumentele hulpmiddelen.

Willy Wastyn:
oprichter, stuwende kracht,
begeesterend spreker en inspirerend auteur

Willy Wastyn is ingenieur van opleiding. Na een reeks aanvullende managementopleidingen startte hij in 1981 een loopbaan als zelfstandig bedrijfsadviseur met als voornaamste focusgebieden: Ondernemingsstrategie – Organisatiedynamiek – Veranderingsmanagement.
Gaandeweg raakte hij steeds meer in de ban van de arbeidsveiligheid.
De problematiek van veiligheidscultuur, veiligheidsattitude en veiligheidsgedrag werd al gauw zijn nieuwe biotoop.
Willy Wastyn is inmiddels gekend, zowel in binnen- als buitenland, omwille van:
Innovatieve en conceptuele ontwikkelingen
Omzetten van theorie naar ‘ready to use’-instrumenten
Inspirerende presentator
Schrijver

Zijn grenzenverleggende ideeën leverden hem alvast in België de Prebes-Award 2010 op voor het beste eindwerk Preventieadviseur Niveau 1.

Gepubliceerde werken door Willy Wastyn

Intern Ondernemerschap [1991]
Veiligheidscultuur: een strategisch instrument [2008] – Prebes Award
Veiligheidscultuur: denken, dromen, durven en doen [2010]
Veiligheid met een knipoog [2010]
Modellen voor een Duurzame Veiligheidscultuur [2011]
Veiligheidsgedrag anders bekeken [2012]
De leidende leider [2013]
Duurzame Veiligheidscultuur: het spel en de knikkers [2016]

Ons aanbod

Een greep uit ons arsenaal aan diensten en producten


For every problem we have the right solution

Consultancy

lees meer ...


Analyses & Consultancy

Organisatorische systeem- of mensgerichtheid
Organisatie-cultuurprofiel
Veiligheidscultuurprofiel
Individuele profielen veiligheidsgedrag
Individuele profielen veiligheidsleiderschap
...

Presentaties

lees meer ...

Inspirerende Presentaties

Onderwerpen zoals:
Je veiligheidscultuur beter begrijpen;
Innovatief denken;
Veiligheidscultuur: voorbij ‘the point of no return’…
Veiligheidsgedrag: (on)betrouwbaar?
Gedragsverandering: kwestie van hogere wiskunde?
Nul ongevallen: een kwestie van politieke correctheid?
Niet iedereen is een leider!
Bent u een leidende of een lijdende leider?
Het gevecht tussen jouw vier interne persoonlijkheden; Veiligheidseigenaarschap: hoe ontwikkelen?

Opleiding & Training

lees meer ...

Enkele voorbeelden op het vlak van open en/of interbedrijfsprogramma's

LMRA: Last Minute Risk Analyses
Identificatie van arbeidsrisico’s
Opzetten van veiligheidsrondgangen
Omgaan met regelovertreding
Bouwen aan een duurzame veiligheidscultuur
Duurzaam veiligheidsgedrag: de belangrijkste ‘Game Changers’
Veiligheidsleiderschap
Bouwen aan Veiligheidseigenaarschap
...

Coaching

lees meer ...

De belangrijkste bedoeling van coaching is het omzetten van aangereikte inzichten naar dagelijks toepasbare vaardigheden.

Team- en/of Individuele Coaching van het management
Coaching leidinggevenden en hiërarchische lijn
Coaching werkvloer

‘Ready to use’-Toolkits

lees meer ...

Eigen ontwikkeling

Handige en gebruiksvriendelijke instrumenten waarmee je direct aan de slag kan gaan in jouw bedrijf:
StepStones for Safety©, een uniek en eigentijds concept om zelf te bouwen aan een duurzame veiligheidscultuur.

Game Changers


Game Changer 1: Kijk op een andere manier naar veiligheid
Game Changer 2: Gedrag is (on)betrouwbaar?
Game Changer 3: Gedragsverandering is hogere wiskunde
Game Changer 4: Niet elke leidinggevende is een leider
Game Changer 5: De context is bepalend

 

Concepten en modellen


Wetenschappelijk onderbouwde inzichten getoetst aan praktijk ontleende cases
Innovatief, grenzenverleggend en steeds accuraat


Quotes

Handige zinspelingen met een flinke dosis waarheid


Safety and SafetyCulture in every organization

Quotes

 

Communicatie betekent toevallig iets meer dan woorden uitbraken en geluiden opvangen die de eigen woordenkramerij alleen maar verstoren

Nobody can find the problem, but everybody knows whose fault it is

Weten en doen zijn twee verschillende planeten in het heelal van de arbeidsveiligheid

If you think Safety Culture is expensive, try a couple of accidents..!

Mensen motiveren om zo een gewenst gedrag te stimuleren, getuigt van een opvatting als waren ze objecten die net als een biljartbal in beweging kunnen worden gebracht. Mits je maar de juiste stoottechniek hanteert

Een vergissing wordt geen fout, tenzij je weigert haar te corrigeren

Je kunt de intelligentie van een vis niet afmeten aan zijn capaciteit om in bomen te klimmen!

Het succes van een opleiding valt niet af te meten aan de cijfers op de evaluatieformulieren

Weten en doen zijn twee verschillende planeten in het heelal van de arbeidsveiligheid

Leiderschap betekent in essentie gedrag van medewerkers beïnvloeden

Niet macht maar gezag schept volgelingen

Wie zwijgt stemt toe; vooral bij onveilig gedrag…

Een ondoordachte visie is mogelijk nog erger dan helemaal geen visie

De meeste bedrijven worden geleid volgens wat de directie wil. En dat is dikwijls in tegenspraak met wat de organisatie nodig heeft

De integriteit van uw veiligheidssysteem is gebaseerd op de foute vooronderstelling dat regels nageleefd zullen worden

Eenmaal de storm van een ongeval geluwd, verdwijnen de procedures onder een dikke laag stof. Even snel als ze ooit werden geschreven

Het zijn de omstandigheden die onveilig gedrag mogelijk hebben gemaakt, die met de vinger moeten worden gewezen

Hopelijk komen sommige leidinggevenden er ooit wel achter dat ze zelf de grootste belemmering vormen om de inspiratie van hun medewerkers aan de oppervlakte te laten komen

On Tour

Workshops – Presentaties – Opleidingen – Masterclasses – …


Zowel in binnen- als buitenland

 • Vandemoortele - Belgium

  Foto 1: Vandemoortele – Belgium

 • The Safety Summit - Antwerpen - Belgium

  Foto 2: The Safety Summit – Antwerpen – Belgium

 • Lancering nieuwste publicatie 'Duurzame Veiligheidscultuur: het spel en de knikkers'

  Foto 3: Lancering nieuwste publicatie ‘Duurzame Veiligheidscultuur: het spel en de knikkers’

 • Foto 4: VVVB – Zwijnaarde – Belgium

 •  

  Foto 5: Industrie-Gemeinschaft Aerosole – Frankfurt – GermanyFoto 1: Op 6 september 2016 organiseerde de firma Vandemoortele in het Gentse Holiday Inn hotel de aftrap van een veiligheidscampagne voor al haar vestigingen. Een bomvolle zaal mocht gedurende een uur smullen van een tegelijkertijd boeiende en geanimeerde presentatie, verzorgd door Willy Wastyn/Centurion Consult.
Onderwerp van de presentatie: ‘A Sustainable Safety Culture? Change the Game!’.
Het feit dat Willy kort daarvoor een schouderoperatie had ondergaan en ‘gehandicapt’ op het podium stond, kon de pret niet bederven. De aanwezigen genoten volop van de ludieke herkenbaarheid van vijf ‘game changers’ die door de keynotespreker werden geserveerd.


Foto 2: The Safety Summit: een gloednieuw veiligheidsevenement dat zijn aftrap kende in de Waagnatie te Antwerpen.
Deze inspirerende presentatie over duurzame veiligheidscultuur binnen industriële organisaties werd door Willy Wastyn als plenaire spreker gegeven voor de meer dan 500 aanwezigen, waarbij hij een antwoord gaf op de vele hoe?-vragen waar organisaties de dag van vandaag mee te kampen krijgen. Geen hoogdravende wetenschappelijke beschouwingen en/of onderzoeksresultaten maar een duidelijke vertaling van deze materie. Dit in analogie met de release van het nieuwste boek van Willy Wastyn: ‘Duurzame Veiligheidscultuur: het spel en de knikkers’.


Aan het opleidingsinstituut Cresept in Drogenbos ontvangen een nieuwe lichting afgestudeerden Preventieadviseurs niv.2 op 09 december eerstkomend hun diploma.
Onder hen Johanna Goossens. Johanna, van vorming psychologe, maakte haar eindwerk over de invloed van de stijl van leidinggeven op de stressbeleving van en het ontwikkelen van een burnout bij medewerkers. Ze ontwikkelde daarbij een vragenlijst voor leidinggevenden en medewerkers, inclusief een aantal analyse-instrumenten om de fit/non-fit in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen.
Johanna Goossens, die met glans slaagde, werd begeleid door haar promotor W.J. Wastyn/Centurion Consult.

“Ik dank mijn promotor Willy Wastyn. Voor zijn inspirerende opleiding bij Cresept over denk- en gedragsvoorkeuren en de werking van het menselijk brein bij het aanleren van nieuw gedrag. Daarnaast was hij telkens een bron van inspiratie met zijn ideeën en ook heel snel met zijn feedback; wat niet mijn ervaring was met eerdere promotoren…”.   Ontleend aan het voorwoord van Johanna Goossens.


“Willy Wastyn zette super inspirerende sessie neer voor 160 man op het NVVK 2013 te Nederland”

Dit werd gepost op Twitter naar aanleiding van de presentatie die Willy Wastyn gaf op het NVVK.


Foto 3: Arbo-magazine Nederland (zomer 2016) – Artikel verschenen nav publicatie nieuwste boek van Willy Wastyn: “Duurzame Veiligheidscultuur: het spel en de knikkers”

De eerste indruk is positief. Hier hebben we een handzaam, prettig leesbaar, relatief laagdrempelig en sterk vormgegeven boek. De basis en de rode draad is wat de 4D-benadering wordt genoemd: Denken, Durven, Dromen en Doen. Men wordt aangemoedigd om dingen door een vier-kleurige bril te beschouwen en dat is wellicht de sterkste kant van het boek, dat men dingen van diverse kanten benadert, niet alleen van de technische en organisatorische kant, maar juist ook met een menselijk perspectief.

De inhoud bevat min of meer een ‘best-of’ compilatie van management, psychologie en veiligheidsliteratuur met onder andere Kahneman’s dual-system theorie, het ABC model van gedrag, een beetje cultuurladder, elementen van Tiggelaar, wat James Reason en zo voorts. Het 4D principe doet met trouwens sterk denken aan Jung’s persoonlijkheden of een DISC test. Hierdoor krijgt men een groot aantal hulpmiddelen aangeboden en vooral voor degenen die “iets” willen doen en niet veel bagage hebben is dit een aardig doe-boek met een aantal leuke tools, tips en achtergronden.


Foto 4: Vlaamse vereniging voor verpleegkundigen in de bedrijfsgezondheidszorg

Presentatie door Willy Wastyn: “Preventie stopt niet aan de poort”
Preventie op het Werk stopt niet bij maatregelen en acties in de schoot van het bedrijf. Preventie gaat over attitude en gedrag dewelke onderhevig zijn aan de manier waarop het individu werkt aan persoonlijke gezondheid, lichaamsbeweging, gezonde voeding, nachtrust … De mate waarin daaraan aandacht wordt besteed, vermindert evenredig de kans op faalgedrag.


Foto 5: Industrie Gemainshaft Aérosol – Frankfurt – Germany

Voor de overkoepelende organisatie van de Aérosol-industrie te Duitsland gaf Willy Wastyn een engelstalige presentatie over de belangrijkste inzichten die industriële bedrijven voor ogen dienen te houden wanneer ze willen werken aan hun veiligheidscultuur. Deze presentatie werd met veel enthousiasme onthaald, waarna er ook tijd werd genomen om dit uitvoerig te bespreken.


Ons Team

Een gedreven en ervaren team bestaande uit experts op diverse vlakken


Altijd tot uw dienst

Heb je interesse om ons team te versterken? Zin in een nieuwe uitdaging? Wil je internationaal meebouwen aan een betere veiligheidscultuur? 
Stuur ons vrijblijvend je curriculum vitae en motivatiebrief en misschien ben jij wel onze volgende steunpilaar?

Contact


Leopoldlaan 17 (bus 12)
B-9900 Eeklo
+32 (0)475.64.84.16
info@centurionconsult.be
BTW: BE 0417.708.922